Byford Size 1 & King Size SocksByford Byflex Mid Calf Size 1 (Fits Shoe Sizes 7-9)
Byford Byflex Mid Calf Size 1 (Fits Shoe Sizes 7-9)

$21.00
Byford Byflex Over The Calf Size 1 (Fits Shoe Sizes 7 - 9)
Byford Byflex Over The Calf Size 1 (Fits Shoe Sizes 7 - 9)

$23.00
Byford Byflex Mid Calf King Size (Fits Shoe Sizes 13 - 16)
Byford Byflex Mid Calf King Size (Fits Shoe Sizes 13 - 16)

$23.50
Byford Byflex Over the Calf King Size (Fits Shoe Sizes 13 - 16)
Byford Byflex Over the Calf King Size (Fits Shoe Sizes 13 - 16)

$25.50